Қазақ тілі және әдебиеті
Бакалавриат

Қазақ тілі және әдебиеті

 • Білім беру бағдарламасының миссиясы

  Инновациялық технологиялар негізінде оқыту мен тәрбиелеу үдерісін жүзеге асыра алатын, мәдени танымы терең, білім берудің қазақ тілі және әдебиеті саласында жоғары білікті, қазіргі заманның талаптарына жауап бере алатын мамандарды даярлау болып табылады.

 • Бағдарламаға тоқталсақ

  6В01701- «Қазақ тілі және әдебиеті»  мамандығы бойынша  және «6В01701 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша түлектерге «білім бакалавры» дәрежесі беріледі.
   

  Мамандандырылған аккредиттеу: 6В01701  – «Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығы.
  Тіркеу нөмірі: № SA –А №0161/1.10.06.2019 ж.
  Куәлік берілген күн: 2019 жылғы 15 наурыздағы №009
  Куәліктің әрекет ету мерзімі: 10.06.2019 ж. – 07.06.2024 ж.
  Аккредитациялау мекемесінің атауы Білім беру сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттік (IQAA) 


  «6В01701 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілердің біліктілігі мен лауазымдары «Мамандардың біліктілік анықтамалығына» және кәсіби стандартқа сәйкес анықталады:

  • мектепке дейінгі білім беру ұйымының тәрбиешісі;
  • орта мектеп мұғалімі;
  •  колледж оқытушысы;
  • өндірістік оқыту шебері (мемлекеттік органдарда, түрлі  кәсіпорын, өндіріс  орындарында ісжүргізу  мен құжаттау  бөлімдерінде);
  • білім берудегі менеджер (орта мектептерде, гимназиялар   мен лицей, колледждерде  мамандығына  тікелей  қатысы бар  мекемелерде);
  • ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу  (ғылыми-зерттеу  мекемелерінде кіші ғылыми қызметкер);
  • әдеби-шығармашылық (әдеби, мәдени мекемелерде,  баспа орындарында);
  • әдеби  кеңесші;
  • диктор;
  • БАҚ қызметкері ретінде.

   

Жалғастырсақ:

Элективті пәндер каталогы

 

Контакт - центр