Ғылыми қызмет бағыттары

Ғылыми зерттеу бағыттары

Университетте ғылыми-зерттеу жұмысы (ҒЗЖ) кафедра оқытушылары мен қызметкерлерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының келесі бағыттары бойынша жүзеге асырылады:

1. Әлеуметтік-гуманитарлық бағыт

- Көп мәдени орта жағдайында креативті көптілді тұлғаны қалыптастыру
- Рухани жаңғыру тарихындағы «Бабалар сөзінің» әдеби-ғылыми сипаты
 - Көркем мәтіндегі лингво-концептуалдық талдаудың ғылыми-әдістемелік негіздері
- Білім беру қызметі тиімділігінің психология-педагогикалық шарттары
- Психолог мамандығының әлеуметтік жетістігін дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттары
- Студенттердің этникалық төзімділігінің психология-педагогикалық ерекшеліктері

 

2. Экономикалық бағыт

- ҚР қаржы-несие жүйесін жаңарту және дамыту
- Қазақстанда АӨК-нін субсидиялау жүйесін жетілдіру
- Маңғыстау облысы салаларының дамуы: проблемалары мен болашағы
- ҚР Сыртқы экономикалық қызметінің дамуы

 

3. Құқықтық бағыт

 - ҚР салалық заңнамасын дамытудың өзекті мәселелері

4. Ақпараттық технологиялар

- Электрондық оқыту процестерін компьютерлік модельдеу
- Байесов тәсілі және нейрондық желілер

5. Дизайн, қызмет көрсету және туризм

- Жаратылыстану ғылымында рекреациялық зерттеулер
- Қазақстан туризмін дамытудағы әлеуметтік-экономикалық аспектілері
- Шеберлік және шабыт

 

ҒЗЖ бағыттары бойынша профессор-оқытушылар құрамының ғылыми еңбектері:

Әлеуметтік-гуманитарлық бағыт (сілтеме арқылы өтіп, танысуға болады)
Экономикалық бағыт
Құқықтық бағыт
Ақпараттық технологиялар
Дизайн, қызмет көрсету және туризм

Контакт - центр