Ғылыми-техникалық кеңес

Ғылыми-техникалық кеңес

Ғылыми-техникалық кеңес

"Тұран-Астана" университетінің ғылыми-техникалық кеңесі (бұдан әрі ҒТК) ғылыми және ғылыми-техникалық саясатты қалыптастыру және практикалық іске асыру саласындағы университеттің жоғары сараптамалық-кеңесші органы болып табылады. ҒТК жұмысын ұйымдастырудың негізгі мақсаты, міндеттері, функциялары, құрамы, құрылымы және негізгі принциптері "Тұран-Астана" университетінің ғылыми-техникалық кеңесі туралы ережеде жазылған (ережеге сілтеме).

"Тұран-Астана" университетінің ҒТК төрағасы э. ғ. д., ғылым және коммерцияландыру департаментінің директоры Р. У. Рахметова.

ҒТК ұйымдастыру жұмысын ғылым және коммерцияландыру департаменті жүзеге асырады.

ҒТК құрамын 21.01.2019 жылғы №1 бұйрыққа сәйкес "Тұран-Астана" университетінің ректоры бекіткен (бұйрыққа сілтеме)

Контакт - центр