Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттары

Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттары

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

2016-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім және ғылым дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

Қазақстан республикасы жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы бұйрық

Бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары

Қазақстан Республикасының тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы бұйрығы

Қазақстан Республиканың Жоғары оқу орындарының ерекше мәртебесі туралы ережені бекіту туралы қаулысы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

Контакт - центр