Оқу ісі департаменті
Бөлімдер

Оқу ісі департаменті

Ақпарат

Оқу ісі департаменті оқу үдерісін жоспарлауды, 
ұйымдастыруды және жетілдіруді, мамандарды даярлау 
сапасын бақылауды қамтамасыз ететін ТАУ негізгі 
құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Оқу ісі бөлімі өз қызметінде келесі ережелерді 
басшылыққа алады:

 •  Қазақстан Республикасының Конституциясы;
 •  Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы;
 •  білім беру саласын реттейтін Қазақстан Республикасы 
 • Үкіметінің қаулылары;
 •  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
 • министрлігінің нормативтік құқықтық актілері;
 •  Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға 
 • міндетті білім беру стандарттары;
 •  ЖОО қызметін ұйымдастырудың үлгілік ережелері;
 •  ТАУ Жарғысы;
 •  университет басшылығының бұйрықтары мен бұйрықтары;
 •  ТАУ ішкі құжаттары;
 •  университеттің ішкі тәртібі;
 •  академиялық саясат туралы ереже және т.б.

Кафедраның негізгі функциялары

ТАУ миссиясына және 2021-2025 жылдарға арналған 
стратегиялық жоспарға сәйкес бірыңғай академиялық 
саясатты қалыптастыруға және жүзеге асыруға қатысу.
Құрылымдық бөлімшелердің оқу қызметін 
жоспарлау және болжау.
Университеттің білім беру қызметінде Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілері нормаларының 
сақталуын және орындалуын қамтамасыз ету.
Оқу-тәрбие процесінің тиімділігін, мамандарды 
дайындау сапасын арттыру жұмыстарын ұйымдастыру.
 
ЖОО жүзеге асыратын модульдік білім беру 
бағдарламаларын, элективті пәндер каталогын, жұмыс 
оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу және 
бекіту бойынша жұмысты ұйымдастыру; білім берудің 
жаңа бағыттарын, білім беру бағдарламалары мен 
нысандарын енгізу жоспарларын дайындау мен іске 
асыруды қамтамасыз ету.
Оқу үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу 
бойынша жұмыстарды жүзеге асыру; педагогикалық 
ұжымға инновациялық бағдарламалар мен 
технологияларды игеруге және дамытуға көмектесу.
Оқу және ғылыми-әдістемелік құжаттаманы жаңарту.
Кадрларды даярлау бағыттары мен деңгейлері 
бойынша білім беру бағдарламаларын аккредиттеу 
бойынша жұмыстарды үйлестіру және жүзеге асыру.
 
Оқу үрдісінің сапасын қамтамасыз ету, оқытудың 
әдістемесі мен әдістерін жетілдіру, оқу үдерісін 
әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері бойынша 
конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер 
ұйымдастыру және өткізу.
Кәсіптік оқытуды, ғылыми-әдістемелік жұмысты 
дамыту бойынша сыртқы іс-шараларды ұйымдастыру 
және өткізу.
Оқыту процесін және оны басқаруды 
ақпараттандыру және цифрландыру бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру.
Жасалған және сатып алынған бағдарламалық 
өнімдерді оқу процесіне сараптауға және бейімдеуге 
қатысу.
 
Әдістемелік жұмыстың дәстүрлі бағыттарын нығайту 
және әдістемелік жұмыстың жаңа формаларын дамыту.
Аккредиттеуді дайындау және өткізу бойынша 
жұмысты ұйымдастыру (институционалдық, 
мамандандырылған).
 
Академиялық мәселелер жөніндегі департамент 
құрамына келесі құрылымдық бөлімшелер кіреді:
 
Тіркеу кеңсесі;
Тәжірибе, жұмыспен қамту және мансап орталығы.

Байланыс нөмірлері

Оқу ісі жөніндегі директор –

Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Дайрабаева Айжан Серікқызы

dayabayeva@tau-edu.kz 8 (7172) 39-81-18 (ішкі 125)

Кабинет нөмірі – «С» оқу корпусы, 101 ауд

Жұмыс уақыты – сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін


Дайрабаева Айжан Серікқызы
Оқу ісі департаментінің директоры

 

Бөлімнің құрамы

Дайрабаева Айжан Сериковна
Дайрабаева Айжан Сериковна

Контакт - центр