Маркетинг және сату департаменті
Бөлімдер

Маркетинг және сату департаменті

Ақпарат

  Маркетинг және сату департаменті Талапкерлерді жалдау және қабылдау процесін ұйымдастыру, сондай-ақ университетте оқу және ғылыми процесті әдістемелік маркетингтік қамтамасыз ету бойынша білікті қызметтер көрсетуге арналған.

 

          Маркетинг және сатү департаменті өз қызметінде келесі ережелерді басшылыққа алады:

 Қазақстан Республикасының Конституциясымен;

"Білім туралы" ҚР Заңымен;

 Білім беру саласын регламенттейтін ҚР Үкіметінің қаулыларымен;

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Нормативтік-құқықтық актілерімен;

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;

ЖОО қызметін ұйымдастырудың үлгілік қағидалары;

TAU жарғысы;

Университет басшылығының бұйрықтарымен және өкімдерімен;

TAU ішкі құжаттары;

Университеттің ішкі тәртіп Ережелерімен;

"Тұран-Астана" университетінде білім алушыларды қабылдау ережесі және т. б.

Кафедраның негізгі функциялары

 

• білім беру қызметтері нарығындағы бәсекелестердің қызметін талдау;

• білім беру қызметтерін ілгерілету бойынша ұйымдармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру;

• университеттің білім беру қызметін ұйымдастыру мен сапасына социологиялық зерттеулер, сараптамалық сауалнамалар жүргізу;

• сыртқы көздерде (БАҚ, Интернетте) университеттегі оқу үдерісінің сапасы туралы ақпаратты жинау және талдау;

• жүргізіліп жатқан зерттеулердің нәтижелері туралы университет әкімшілігін хабардар ету;

• орта және техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарымен тиімді өзара іс-қимылды ұйымдастыру;

Бөлімнің құрамы

Контакт - центр