Ғылыми-зерттеу жұмысы

Ғылыми-зерттеу жұмысы

Ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы келесі тақырыптар бойынша жүргізіледі: «Көп мәдениетті ортада шығармашылық көпмақсатты тұлғаны қалыптастыру» жетекшілері Р.А.Айкенова, В.А.Шнайдер, К.М.Абишева.

Кафедра қызметкерлерінің ғылыми білімдері әртүрлі деңгейдегі конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, семинарларға қатысу арқылы анықталады.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау шеңберінде ғылыми мақалалар ХҒПК жинақтарында, оның ішінде нөлдік емес импакт-факторы бар мақалалар, ҚР БҒМ БҒСҚК журналдарында ұсынылған РҒО базаларында жарияланады; Магистрлік диссертациялар практикалық және ғылыми маңызы бар ұйымның өтініші бойынша өндіріске енгізу актілері бойынша жүзеге асырылады. Жыл сайын кафедра оқытушылары ғылыми-зерттеу ұйымдарында біліктілікті арттыру курстарынан өтеді.

2018 оқу жылында «ӘГТП» кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы келесі ғылыми және әдістемелік еңбектерді жариялады:

- монографиялар - 2 (К.М.Абишева, «Александр Потемкиннің көркем мәтіні: инновациялық метакатегориялар». Монография - Астана: Тұран-Астана, 2018 ж.-320 ж.);

- оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулар - 4 ("Белсенді оқу мен оқыту қолданылатын әдіс-тәсілдер" Оқулық. Астана: Тұран-Астана, 2018. -120 Б. "Халық ауыз әдебиеті" пәні бойынша семинар сабақтарына әдістемелік нұсқаулар. Искакова Ж.М. - Астана: Тұран-Астана, 2018. - 50 б.;"Ғылыми-техникалық аударма және мәдениетаралық коммуникация" оқу құралы. - Астана: Тұран-Астана, 2018. - 92 б.; "Мәдениетаралық коммуникация. Ағылшын тілі екінші шет тілі ретінде". Мурзагалиева А. А.-Астана: Тұран-Астана, 2018. – 48 б.);

- импакт-факторлы мақалалар - 2 (Р.А.Айкенова, С.К.Омарова "Қазақ тілін жақын туыс ретінде оқытудың өзекті мәселелері. IUP Journal of English Studies, Үндістан, 2017 ж.; Р.А.Айкенова "Көркем мәтіндегі автордың когнитивті-интроспективті байланысын анықтаудағы интегративті тәсіл" Norwegian Journal of development of the International Science, №2, 2017 г.);

- БҒСҚК журналдарында - 15;

 – халықаралық конференциялар жинақтарында - 27.

2018 жылдың 12 қарашасында сағат 15.00 (А301)  аға оқытушы Е.Т.Жұмағұлов «Рухани жаңғыру аясында қабылданған бағдарламарды жүзеге асырудағы оқытушылардың алатын орны» тақырыбында ғылыми семинар өтті.

 

РФ ғылым және білім беру ұйымдарымен ынтымақтастық бойынша жұмыс

1) «Әлеуметтік-гуманитарлық және тілдік пәндер» кафедрасы Ресей Федерациясының бірнеше жоғары оқу орындарымен ынтымақтасады: Г.Р.Державин атындағы Тамбов университеті, РХДУ жанындағы қос тілділік және аударма институты, Ресей лингвист-когнитологтардың қауымдастығы, Барнауыл университеті, Омбы Мемлекеттік Педагогикалық Университеті;

2) Г.Р.Державин атындағы Тамбов университеті Орыс тілі кафедрасының меңгерушісі ф.ғ.д., профессор А.С.Щербак кафедраның бірлескен ғылыми жобасына қатысты;

3) ф.ғ.д., профессор К.М.Абишева Парижде тіркелген "Филология" ғылыми журналының редакциялық алқасының мүшесі болып табылады;

4) кафедра мүшелерінің ғылыми мақалалары РХДУ жанындағы қос тілділік және аударма институтының жинақтарында жарияланады .

5) кафедраның ПОҚ-тың ғылыми жұмыстары 2015 жылдан бастап Скопус деректер базасында тіркелген "Когнитивті лингвистика мәселелері" журналында үнемі басылады.

6) Ресей лингвист-когнитологтары қауымдастығы жыл сайын когнитивті лингвистика конгрестерін өткізеді, 2012, 2014 жж. ф.ғ.д., профессор К.М.Абишева осы конгреске қатысты.

7) 2018 жылы ф.ғ.д., профессор К.М.Абишева, пед.ғ.д., профессор Р.А.Айкенова, магистр А.Қапанова РФ Барнауыл университетінің "Мәдениет, ғылым, білім беру" журналында ғылыми мақалалар жариялады.

8) ф.ғ.д., профессор К.М.Абишева ресейлік жазушы А.Потемкиннің шығармашылығын зерттейді, ол автордың 2 шығармасын қазақ тіліне аударды. 2018 жылы А.Потемкиннің шығармашылығы бойынша "А.Потемкиннің көркем мәтіні: новаторлық метакатегориялар" атты монографиясы шықты.

9) кафедраның аға оқытушылары Н.Н. Юсбекова және А.А.Мурзагалиева Омбы мемлекеттік педагогикалық университетінде жоғары білім беруді дамытудағы инновациялар, 24.01-05.02.2018 ж. «Білім берудің қазіргі заманғы әдістері мен технологиялары» тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өтті.

Контакт - центр