Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізілуде:

Кафедра пәндердің оқулықтарымен, соның ішінде оқулықтар, оқу құралдары, дәрістер конспектілері, оқу-тәрбие жұмыстарының барлық түрлеріне арналған оқу-әдістемелік кешендермен, оқытудың ең қолайлы формаларын қолданумен, оқытудың әр түрлі әдістерін ұтымды үйлестірумен, қол жетімді заманауи оқу жабдықтарын қолдана отырып, жан-жақты әдістемелік қолдау көрсетеді. зертханалық жабдықтар.

Кафедра түрлі мамандандырылған ұйымдармен ынтымақтастық туралы меморандумдар жасасты, атап айтқанда студенттер мен магистранттарға практика базасын ұсыну, түлектерді жұмысқа орналастыру, бірлескен ғылыми іс-шаралар өткізу.
Кафедраның базасында заң клиникасы жұмыс істейді, сондай ақ студенттер құқықтық құжаттамада тағылымдамадан өтуге, түрлі құқықтық мәселелер бойынша халықпен жұмыс істеуге үйрене алады.

Студенттердің болашақ заңгерлердің таңдаған мамандығының маңыздылығын түсінуі үшін олардың қызығушылығын арттыруға бағытталған «Сот сағаты», пікірталастар, қонақ лекциялар, шақырылған адвокаттармен дөңгелек үстелдер, мерзімді іс-шаралар жиі өткізіліп тұрады.

 

«Ұлттық және халықаралық құқық» кафедрасы бойынша 2017-2018 оқу жылында жарық көрген оқулықтар:

1.Капсалямов К.Ж. «Формирование состязательной модели уголовного процесса в Республике Казахстан». Монография.-Алматы:Эверо, 2017.-240с. ISBN 978-601-240-632-0;
2.Капсалямов К.Ж. «Adversary proceedings as a form of realization of criminal trial in the Republic of  Kazakhstan». Monograph.-Astana:Altyn kitap, 2018.-185p. ISBN 978-601-240-632-0;
3.Капсалямов К.Ж. «Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть». Учебник. 1-том/ Под ред. профессора К.Ж.Капсалямова.-Алматы:Эверо,2016. -196с. ISBN 978-601-240-632-0;
4.Капсалямов К.Ж. «Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть». Учебник. 2-том/ Под ред. профессора К.Ж.Капсалямова.-Алматы:Эверо,2016. -248с. ISBN 978-601-240-632-0;
5.Капсалямов К.Ж. «Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Особенная часть. Досудебное производство». Учебник. 3 том/ Под ред. профессора К.Ж.Капсалямова.-Алматы:Эверо,2018. -228с.;
6.Мукушев С.Б. «Қаржы менеджменті бойынша практикум». Оқу-әдістемелік құралы/ А.Б.Мукушев, С.Б.Мукушев, Б.А.Адильбекова – Алматы:ЖК «Балауса», 2018. – 132 б.

Контакт - центр