Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа

«Ақпараттық технологиялар» кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысы «Тұран-Астана» университетінің ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарларына, кафедраның 2018 және 2019 күнтізбелік жылдарына арналған жоспарларына және кафедра жұмысының 2018-2019 оқу жылына ранлған жоспарына сәйкес орындалады.

Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялардың материалдарында, сондай-ақ ғылыми семинарлар, форумдар мен дөңгелек үстелдерде талқылауда бейнесі көрсетіледі.

Кафедраның ғылыми зерттеулері кафедра мамандықтары мен ғылыми бағыттарына сәйкес 2 ғылыми-зерттеу тақырыптары бойынша орындалады:

 

р/с №

Ғылыми-зерттеулер тақырыбы

Жетекшісі және орындаушылары

1

2

3

1

Электрондықоқытуүдерістерінкомпьютерлікмодельдеу

Жетекшісі – Еслямов С.Г.;

Орындаушылар – Торгаева Г.Ж., Бекенова Д.Б., Абдибекова Л.М.

2

Байес тәсілі және нейрондық желілер

Жетекшісі – Алданов Е.С.;

Орындаушылар– Токешева К.Н., Кенебаева Д.Б.

 

Ғылыми тақырыптардың соңғы негізгі нәтижелері магистрлік диссертациялар мен жобаларды қорғауда, монографияларды, оқу құралдарыды, мақалаларды жарыққа шығаруда, ғылыми-практикалық конференцияларда баяндамалар жасауда және оқу, дәрістік материалдарды өзектендіруде қолданысын табады.

Кафедрада айына бір рет студенттердің, магистранттардың және жас оқытушылардың қатысуымен ғылыми семинарлар өткізіледі. Мұнда кафедра профессорлары мен доценттері жас ғалымдар мен ізденушілерді ғылыми жұмыстары мен және алған нәтижелерімен, сондай-ақ заманауи ғылымның мәселелерімен таныстырады.

«Ақпараттық технологиялар» кафедрасында студенттердің «Робототехника» ғылыми үйірмесі жүзеге асырылады және де оның мақсаты:

Студенттердің техника мен техникалық шығармашылыққа қызығушылығын дамыту.
 

«Робототехника» ғылыми үйірмесі негізгі міндеттері:

- ARDUINO бағдарламалау ортасымен таныстыру;
- Роботты жобалау және оның іс-әрекеттерін программалау;
- Студенттердің техникалық шығармашылық табысқа жетуге көмектесетін табиғи қырлары мен қабілеттерін анықтау және дамыту;
- Мамандық туралы білім саласын кеңейту;
- Топта жұмыс істей білу.

Студенттік ғылыми үйірменің жетекшісі аға оқытушы Мансуров К.Ж.

Студенттік «Робототехника» ғылыми үйірмесі 5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» және 5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамндықтарының білім алушы студенттер қатарына тұрады.

Контакт - центр