Оқу-әдістемелік жұмысы

Оқу-әдістемелік жұмысы

Оқу-әдістемелік жұмысы

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы кафедра жоспарына сәйкес оқу-әдістемелік жұмыстарды жүргізеді. Жыл сайын ПОӘК, силлабустар, аралық және қорытынды бақылау жұмыстары жаңа талаптар бойынша және жаңа ТОБ-ты есепке ала отырып жаңартылады.

Кафедраның профессор-оқытушылық құрамы түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, өткізеді. Онда тәжірибелі мамандар жаңашыл  идеяларымен, кәсіби дағдыларымен, атқарылған түрлі жұмыстарымен бөліседі. Тәжірибе алмасу – бұл өзін-өзі дамытудың, бірін-бірі оқытудың, қазіргі білім беру жүйесінде қолданылатын түрлі әдіс-тәсілдерді, оқытудың түрлері мен амалдарды жетілдірудің  үздік тәсілі.

Кафедраның әдістемелік секциясында талқыланатын ашық сабақтар тәжірибе алмасуға септігін тигізеді. Кәсібилікті, дағдыны және білім деңгейін арттыратындықтан, әр бір оқытушы әріптестер арасында тәжірибе алмасуға мүдделі.

Кафедра оқытушыларының кәсіби деңгейін арттыруға ай сайын өткізіліп тұратын «Педагогикалық шеберлік» атты семинар-практикум көп көмегін тигізеді. Онда сабақты инновациялық және креативті түрде өткізу, жастарға сапалы білім бере отырып, болашақ мамандығына дайындау туралы түрлі мәселелер талқыланады. Әріптестер белсенді түрде өздерінің педагогикалық тәжірибелерімен бөлісіп, бірегей идеяларын ұсынып, түрлі мәселелерді талқылайды: табысты болу үшін не істеу керек? Студенттердің сабаққа деген ынта-жігерін, бастамасын қалай арттыруға болады?

Педагогикалық мамандарды және аудармашыларды дайындаудың сапасын жақсарту мақсатында кафедра Қазақстанның аударма академиясымен, кәсіби аудармашылар Ассоциациясымен және аудармамен айналысатын компаниялар, мектептермен тығыз байланыста қызмет атқарады.

Ғафу Қайырбеков атындағы № 2 мектеп-гимназиясында кафедра филиалы жұмыс істейді.

«Әлеуметтік-гуманитарлық және тіл пәндері» кафедрасының № 2 мектеп-гимназиясында филиалының ашылуы

Кафедра оқытушылары магистранттармен және студенттермен үнемі бірге жұмыс істей отырып, ғылыми және мәдени бағыттағы түрлі іс-шаралар өткізеді, бұл конференцияларға, олимпиадаларға, айтыстарға, байқауларға белсене қатысуға және жүлделі орындарға ие болуға мүмкіндік береді.

Кафедра оқытушылары жоғары оқу орнынан тыс жерлерде: басқа жоғары оқу орындарында, ұйымдарда, мектептерде және колледждерде біздің ЖОО-ның имиджін көтеру мақсатында әр түрлі іс-шаралар өткізеді. Осы мақсатта кафедра студенттер мен ПОҚ-тың академиялық ұтқырлығын ұйымдастыруға белсене қатысады, сондай-ақ кафедраға жетекші мамандарды тартады.

Шетелдік студенттерді (Өзбекстан, Пәкістан, Қытай, Моңғолия) оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілуде, кураторлар оларды кафедра тарапынан өткізілетін іс-шараларға белсенді түрде қатыстырып отырады.

Үш тілді білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін шетел тілдері оқытушылары университеттің оқытушылары мен студенттері үшін тұрақты түрде ағылшын, орыс және қытай тілдері курстарын өткізеді.

Университетіміздің студенттері мен магистранттарын сапалы ғылыми, оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету үшін профессор-оқытушылар құрамына монографиялар, оқу және әдістемелік құралдар, бейнематериалдар, электрондық оқулықтар басып шығаруына мүмкіндік берілген.

Кафедрада профессорлық-оқытушылар құрамы мен студенттердің академиялық ұтқырлығын дамыту жұмыстары белгілі бір жоспар негізінде жүзеге асырылады, Академиялық ұтқырлыққа сәйкес кафедраға қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 2 оқытушы келді - п.ғ.к., Тлебалдина Н.Қ., п.ғ.д., Абдыкадырова Т. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттері: Сырлыбаева Оразгүл, Досанова Айжан, Әбдіманап Айман, Кенжебекова Аралым Семей қаласына, «Қазақ гуманитарлық және заң инновациялық университетіне» академиялық ұтқырлық бойынша  жіберілді.

Академиялық ұтқырлық бойынша Семей қаласындағы Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінде студенттері  Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті студенттері А.Әбдули мен  Ж.Тоқмырза  университетте білім алуда.
 «ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ТІЛДІК ПӘНДЕР» КАФЕДРАСЫНЫҢ ТЫНЫСЫ (семинар, конференция)

«Әлеуметтік гуманитарлық және тілдік пәндер» кафедрасының профессоры, т.ғ.к. З.Е.Колумбаева «Гуманитарлық пәндердің танымдық функциясы және онлайн оқуда қолданатын заманауи әдістері» тақырыбында бағдарламасын өткізді.

Бағдарламаның мақсаты оқытушылар мен студенттер арасында ашық алаң орнату және оқу үдерісінің онлайн форматқа көшуі барысында қолданылатын замануи әдістерімен бөлісу, гуманитарлық пәндерді оқыту барысында, тұлғаларымыздың ел өміріне, өркендеуіне қосқан үлесін жастарға кеңінен насихаттау.  

Тарихи тұлғалар өмірі жастардың  ел  абыройы мен беделін ойлатын, халқына жанашыр, адал қызмет істейтін азамат болуларына ықпал етері сөзсіз. Сонымен қатар жас ұрпақты жетістікке жетелеп, олардың тұлғалық сипатын қалыптастыруда алтын тәрбиелік маңызы зор.

Тұлғалардың қайраткерлік істерін ұрпаққа дәріптеу оқытушылар үшін бірінші кезекте тұрады. Бұл бабалар аманаты және рухани жаңғыру.  Кафедра профессоры т.ғ.к. З.Е.Колумбаеваның құнды пікірлер мен деректерге толы бағдарламасы  өз мақсатына жетті.

 29/10/2020 АШЫҚ САБАҚ

«Тұран- Астана»  университеті Әлеуметтік-гуманитарлық және пәндік кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Ахмедина Бейбітгүл Кенжебекқызы «Аударма ісі» мамандығының 4 курс студенттерімен «Лингвистикалық зерттеу әдістері мен тәсілдерін тәжірибеде қолдану» атты тақырыпта ашық сабақ өткізді (презентацияны көру).

Оқытушы тілдің даму заңдылықтарын, тіл элементтерінің өзара қатынасын және тілді зерттеудің әдіс-тәсілдерін қарастыру мәселесін сабақтың басты мақсаты етіп алды. Лингвистикалық зерттеу әдістері мен тәсілдерінің зерттелу мәселесін Прага лингвистикалық структурализм мектебі (Вилем Матезиус, Николай Сергеевич Трубецкой, Роман Осипович Якобсон), Қазан лингвистикалық мектебі (Крушевский , Бодуэн де Куртенэ) және  Мәскеу лингвистикалық мектептерінің (Фортунатов, Ульянов, Шахматов) тәжірибелеріне  жүгіне отырып қарастырып, студенттерге терең теориялық білім беріліп, практикамен шебер үйлестірілді. Көрнекілік құралдардың молдығы оқытушының сабаққа аса ыждаһаттылықпен дайындалғанын байқатады.

Мол теориялық материалдар негізінде тақырып кеңінен ашылды. Осы мәселелер аудиториямен кері байланыс жасалғанда ерекше аталып өтті. Студенттер сабаққа зор қызығушылықпен қатысты, бұның өзі оқытушының педагогикалық шеберлігін танытары сөзсіз.

 

Контакт - центр