TAU дамыту бағдарламасы 2019-2022

TAU дамыту бағдарламасы 2019-2022

Тұран-Астана университетінің даму стратегиясын дамытудың ұйымдастырушылық негізі - «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін жаңғыртуды жалғастыруды қамтамасыз ететін 2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім беруін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» болып табылады.

Университет жоғары оқу орнына дейінгі білім беруді, бакалавриат, магистратура және докторантураны қамтитын үздіксіз білім беру жүйесін жүзеге асырады.

Университет басшылығының ұйымдастыру құрылымы Университеттің 2011-2020 жылдарға арналған даму стратегиясының мақсаттарына жету үшін қажетті білім беру, ғылыми, әдістемелік, білім беру, шаруашылық қызметті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелер арасындағы тұрақты өзара қарым-қатынастың бірлігін қамтамасыз етеді.

Стратегияны іске асыру кезеңдері:

«Тұран-Астана» университетінің стратегиясы 2 кезеңде жүзеге асырылады:

Бірінші кезең: 2011 - 2015;
Екінші кезең: 2016-2020 жж.

Стратегиялық мақсат

«Тұран-Астана» университетінің даму стратегиясын әзірлеу және іске асыру мақсаты:

- білімді, ғылымды және өндірісті біріктіретін инновациялық тәсілге көңіл аудару, жоғары білікті мамандарды даярлау;
- шетел университеттері мен ғылыми орталықтарымен инновациялық, білім беру және ғылыми-өндірістік қатынастарды нығайту;
- әлемдік білім беру кеңістігіне кірігу;
- еңбек нарығының қажеттілігіне, еліміздің индустриялық-инновациялық даму мақсаттарына, жеке адамға және білім саласындағы үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу;
- білім беру процесіне қатысушылардың барлығына үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету;
- жұмыс берушілердің талаптарын және Қазақстанның экономикасын дамытуды ескере отырып, бәсекеге қабілетті адам капиталын дайындау;
- өмір бойы білім беру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
- студенттер мен магистранттардың белсенді азаматтығын, әлеуметтік жауапкершілігін, патриоттық сезімін, жоғары адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру;
- ең соңғы ақпараттық технологияларды пайдалану, электрондық оқытуды енгізу;
- оқудан инновациялық-кәсіпкерлік түріне көшу.

TAU дамыту бағдарламасы 2019-2022

Контакт - центр