Гуманитарлық - заң мектебінің құрамы

Мектеп  миссиясы – біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті, отансүйгіш, толерантты, ұтқыр, шығармашыл, адамгершілігі жоғары, өз іс-әрекеті мен шешімдеріне жауапкершілікпен қарауға дайын, өзінің кәсіби қызметі саласында құзыреттілігі жоғары,еңбек нарығында сұраныс ие,өзін-өзі дамытуға қабілетті түлекті дайындау.

 

Гуманитарлық - заң мектебінің құрамына үш кафедра кіреді:

  • «Ұлттық және халықаралық құқық»
  • «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және тілдік пәндер»
  • «Қазақстан халқы Ассамблеясы»

 

Мектеп келесі білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды жүзеге асырады:

 

Бакалавриат:

6В04201 - «Құқықтану»

6В04202 – «Халықаралық құқық»

6В04204 – «Экономиканы құқықтық реттеу»

6В02301 - «Аударма ісі»

6В02302 - «Филология»

6В03101 - «Психология»

 

Магистратура:

7M04201 - «Заңтану» (П)

7M04202 - «Заңтану» (НП)

7М01701 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» (П)

7М01702 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» (НП)

7M01101 - «Педагогика және психология» (П)

7M01102 – «Педагогика және психология» (НП)

7M01103 – «Білім берудегі менеджмент» (П)

7M01104 – «Білім берудегі менеджмент» (НП)

 

МЕКТЕП функциялары

 

1. Оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми және тәрбие жұмысын ұйымдастыру;

2. Кадрларды даярлау бағыттары бойынша білім беру және кәсіптік бағдарламаларды іске асыруды ұйымдастыру;

3. Студенттер контингенті мен олардың оқу үлгерімін есепке алу;

4. Оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, ұйымдастыру-әдістемелік іс-шараларды жоспарлау және олар бойынша есеп беруді ұйымдастыру;

5. Қызметкерлердің кәсіби және моральдық-этикалық деңгейін арттыру;

6. Гуманитарлық заң мектебінің қарамағындағы оқу, өндірістік, қызметтік және басқа үй-жайлардың, сондай-ақ материалдық құндылықтар мен басқа да мүліктің жай-күйін бақылау;

7. Мектеп  студенттерімен кәсіптік бағдар жұмысын ұйымдастыру және гуманитарлық- заң мектебінің түлектерімен байланыста болу;

8. Гуманитарлық-заң мектебінің жұмысын университеттің басқа бөлімшелерінің жұмыс жоспарларымен үйлестіру;

9. Гуманитарлық- заң мектебінің студенттері мен қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды жүргізу және шаралар қабылдау.

Байланыс нөмірлері

Нарбинова Миргуль Майдановна

Гуманитарлық-заң мектептің деканы, заң ғылыми кандидаты

Бөлме 411, телефон 8(7172) 39-73-39

E-mail: m.narbinova@tau-edu.kz

Бөлімнің құрамы

Нарбинова Миргуль Майдановна
Нарбинова Миргуль Майдановна

Гуманитарлық-заң мектептің деканы, заң ғылыми кандидаты

Контакт - центр