Сапа менеджменті, аккредиттациялау және рейтинг орталығы
Бөлімдер

Сапа менеджменті, аккредиттациялау және рейтинг орталығы

Ақпарат

Негізгі мақсаты: отандық және шетелдік білім беру қызметтері нарығында жоғары бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. Сапаны қамтамасыз ету саласындағы мақсаттар TAU даму стратегиясына және университеттің барлық процестерді үнемі жетілдіруге деген ұмтылысына сәйкес келеді.

TAU сапа саясаты сапа мәдениетін дамытуға, университеттің имиджін қалыптастыруға бағытталған. Корпоративтік мәдениет кодексінде сапа мәдениеті мен TAU мәндерінің негізгі сипаттамалары анықталған:

- Этикалық мінез-құлықты қамтамасыз ету;
- Ашық және адал қарым-қатынас жасау;
- Бір ізділік пен тәртіпті сақтау;
- Өсуді ынталандыру және оқыту;
- Оң командалық рух пен отбасылық ортаны құру;
- Азырақ қаражатпен үлкен нәтижеге келу.

TAU - даму стратегиясына және Ғылыми Кеңестің шешіміне (2017 жылғы 31 тамыздағы №1 хаттама) сәйкес сапа саясатын іске асыру шеңберінде Сапа менеджменті, аккредиттеу және рейтинг орталығы «Сапаны басқару аккредиттеу және рейтинг орталығы»   (СБАРО)  құрылды.

(СБАРО) қызметінің басты мақсаты - TAU білім беру қызметінің сапасын арттыру, университеттердің ұлттық рейтингісіне қатысу, институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуді дайындау және өткізу. 

Кафедраның негізгі функциялары

Білім беру сапасын арттыру мақсатында 23 тәжірибелі жоғары оқу орнының профессорлары мен кафедра меңгерушілерінен тұратын ішкі сапа кепілдік жүйесі (ІСКЖ) бойынша тұрақты комиссия жұмыс істейді.

 

 


(ІСКЖ) Комиссиясының қызметі нормативтік құжаттарға сәйкес университеттің профессорлық-оқытушылар құрамының сапасын жақсартуға, білім беру бағдарламаларының мазмұнын бақылауға, білім беру бағдарламалары мен білім беру әдістерін бақылауға, білімдерін бағалауға, оқу құжаттарының сапасына және оқушылардың академиялық ұтқырлығына бағытталған.

Білім беру бағдарламаларының сапалық саясаты төмендегіні қамтиды:

- оқу жоспарында көрсетілген өлшемдерге сәйкес күтілетін оқу нәтижелеріне жетуге бағытталған білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру;
- білім беру бағдарламаларының мазмұнын өзектендіруді бақылау;
- оқытудың әртүрлі нысандары мен түрлеріне қойылатын талаптарды қамтамасыз ету;
- қолда бар оқыту ресурстарының болуы;
- мамандықтар мен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің болуы;
- студенттердің жетістіктері мен жетістіктерін бақылау;
- басшылар, деканаттар мен ведомстволардың басшылары тарапынан зерттеулер мен емтихандарға кейінгіс-сапарлар;
- мұғалімдердің өзара түсіністігі;
- студенттердің, оқытушылардың, құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлерін, жұмыс берушілерді жәнебасқа да мүдделі тараптарды университеттің іс-шаралары бойынша зерттеу;
- институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өту;
- экономиканың нақты секторларымен, іскерлік қауымдастықпен, ғылыми қауымдастықпен өзара іс-қимыл;
- студенттер мен оқытушылар құрамының сапаны қамтамасыз ету рәсімдеріне қатысуы;
- студенттердің, оқытушылардың, қызметкерлердің білім беру, тәрбие, ғылыми және білім беру іс-шараларын жүзеге асыру сапасына ынталандыруын қамтамасыз ету;
- оқушыларға, профессор-оқытушылар құрамына, қызметкерлерге, жұмыс берушілерге, бизнес-қауымдастықтарға, мүдделі тұлғаларға байланыс орнату;
- университеттің басқару жүйесін ашықтығын қамтамасыз ету, соның ішінде бюджетті бөлу, оқушыларға, ПОҚ-на, ата-аналарға ашықтық пен қолжетімділік;
- Материалдық, қаржылық және адам ресурстарының жеткіліктілігін қамтамасыз ету.

Байланыс нөмірлері

Сапаны басқару, аккредиттеу және рейтинг бөлімінің бастығы - Рахимова Гүлмира Ахметқызы
g.rahimova@tau-edu.kz
8 (7172) 39-81-18 (іш. 126)
Нұрсұлтан қаласы, Дүкенұлы көшесі, 29
"В" оқу корпусы, 419 кабинет
Жұмыс кестесі-сағат 09:00-ден 18.00-ге дейін

Жетекші маман - Асылаева Қадиша Құсбекқызы
accreditation@tau-edu.kz
8 (7172) 39-81-18 (іш. 126)
Нұрсұлтан қаласы, Дүкенұлы көшесі, 29
"В" оқу корпусы, 217 кабинет
Жұмыс кестесі-сағат 09:00-ден 18.00-ге дейін

Контакт - центр