«Қаржы орталығы» АҚ-ның кепілдігімен берілетін БІЛІМ БЕРУ КРЕДИТІ
Жаңалықтар
Разное

«Қаржы орталығы» АҚ-ның кепілдігімен берілетін БІЛІМ БЕРУ КРЕДИТІ

Мемлекеттік білім грантына ілікпеген талапкерлермемлекеттіңкепілдігіменбілімберукредитінресімдеуарқылыөзоқуларынтөлейалады. Білімберу кредитінқазақстандықколледждерменжоғарыоқуорындарында оқу үшіналуғаболады.

 

Негізгі талаптары:

 • білім беру кредитікепілзатсыз «Қаржыорталығы» АҚ-ныңкепілдігіменберіледі;
 • кепілдікмөлшері - негізгіқарызсомасының 50% - нен 100% - кедейінжәнестуденттердіңүлгерімінебайланысты;
 • білім беру деңгейлері- жоғарыжәнежоғарыоқуорнынанкейінгібілім;
 • пайыздықмөлшерлеме-жылдық 20%;
 • жеңілдіктікезеңнегізгіқарыздытөлеумерзімінкейінгеқалдырумүмкіндігі бар. Негізгіборышсомасынөтеуоқумерзіміаяқталғаннанкейінжәнеоқубітіргенненкейін 6 айдансоңжүргізіледі.
 • кредитсомасы-оқуқұнынатең;
 • кредиттірәсімдеустуденттіңатынакредитжелісіашылады, кредитжелісішеңберіндекредиттранштарменберіледі, біртраншсеместрнемесеакадемиялықжылүшіноқуқұнынатең.

Екіншідеңгейдегібанк–«Нұрбанк»АҚ-менкелісімжасалды, оларғаҚоғамныңкепілдігіменкредиттерберіледі.

 

Статистикалық деректер:

 • берілгенкепілдіктер саны – 7 287кепілдік;
 • кепідендірусомасы – 1,9 млрд. теңге;
 • кредит сомасы- 2,0 млрд. теңге;

Білім беру кредитітуралытолықақпараттымынабайланысдеректерібойынша«Қаржыорталығы»АҚ-даналуға болады:

 

 • Нұр-Сұлтанқ-сы, Мәңгілік ел д-ы, 18.
 • Call-центр - 8 (800) 080-28-28 (қоңырау шалу ТЕГІН),

8 (7172) 695-127

 • Веб-сайт: www.fincenter.kz
 •  
 • Результаты согласования
  23.07.2021 18:22:43: Абуова К. У. (Управление статистики, координации и воспитательной работы) - - cогласовано без замечаний
   
Достарыңмен бөліс
Барлық жаңалықтар

Контакт - центр