Кадрлық бөлім

Кадрлік бөлім

Университет вакансиялары

 

Құжаттар:
Корпоративтік мәдениет кодексі
Академиялық адалдық кодексі
Еңбек тәртіптемесінің қағидалары
TAU корпоративті басты құндылықтары
Кадр саясаты туралы ереже
Қызметкерлер мен білім алушылардың дербес мәлеметтері жайлы ереже
Профессор-оқытушылар құрамын байқау негізінде ауыстыру тәртібі
Педагогикалық кадрларды ынталандыру жүйесі туралы ереже
ПОҚ лауазымдарының біліктілік сипаттамалары

 

Өтініштер:
Жыл сайынғы ақы төленетін демалыс беру туралы өтініш
Жалақысы сақталмайтын демалыс беру туралы өтініш

Контакт - центр