Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Қазақ тілі және әдебиеті
7М01701

 • Оқытылу тілдері

  Қазақ тілі

 • Оқытылу мерзімі

  Бейіндік бағыт бойынша – 1 жыл; Ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша - 2 жыл

 • Академиялық дәрежесі

  1."7М01701 -" Қазақ тілі мен әдебиеті " мамандығы бойынша білім магистрі; 2. Ғылыми-педагогикалық бағыт - "7М01701 - "Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі.

 • Білім беру бағдарламасының миссиясы

  Магистратураның білім беру бағдарламасы лингвистика, лингвомәдениеттану, коммуникация теориясы, Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі саласында терең білім алуға мүмкіндік береді.

 • Бағдарламаға тоқталсақ

   

  Аккредиттеу: 6М011700 – "Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша.

  Тіркеу нөмірі: № SA - а № 0161/1. 10. 06. 2019 ж.

  Куәлік берілген күні: 2019 жылғы 15 наурыз № 009

  Куәліктің қолданылу мерзімі: 10.06.2019 ж.-07.06.2024 ж.

  "Әлеуметтік-гуманитарлық және тілдік пәндер" кафедрасы заманауи талаптарға сәйкес өз мамандығының негіздерін меңгеретін кешенді білімі, әлеуметтік және кәсіби дағдылары бар жоғары білікті мамандарды дайындайды.

  Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының жұмысы әрдайым ауқымды. Білім, ғылым және қоғам талаптарына сәйкес талап етілетін білікті мамандардың білім беру жүйесі заманауи талаптарға сәйкес жаңартылды. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы бәсекеге қабілетті мамандарға терең білім алу үшін келесі магистрлік бағдарламаларды ұсынады.

  Қазақ тілі мен әдебиеті магистрі қазақ тілінің құрылымы мен қолданылуын зерттейді.

  Магистратура бағдарламасының бұл түрі студенттерге тілдік құбылыстарды жүйелі түрде анықтауға, сипаттауға және талдауға және осы білімді белгілі бір қызығушылық саласында қолдануға үйретеді.

  Университеттің магистрлік бағдарламасы қазақ тілі мен әдебиетін тереңірек зерттеу үшін кең ауқымды ұсынады. Бұл сізге тілдік құбылыстарды жүйелі түрде анықтауға, сипаттауға және талдауға және алған біліміңізді лингвистикаға теориялық және эксперименттік тәсілдерден бастап тілдік құжаттамаға, тілдік салыстыруға, тілді үйренуге, тілді әртүрлі салаларда, аударма жүйелерінде қолдануға, үйренуге мүмкіндік береді. Бағдарлама әртүрлі теориялық және қолданбалы ғылымдардың ғалымдарын біріктіреді.

  Бағдарлама  зерттеуге арналған көптеген сұрақтарды ұсынады:

  теориялық лингвистика (фонология, синтаксис, семантика)

  психолингвистика (тілді меңгеру, тілді өңдеу)

  тілді қолдану (дискурсты зерттеу, үштілділік, фонетика, тарихи лингвистика)

  Сіз барлық үш салада да біліміңізді жетілдіріп,  бір салада мамандану үшін элективті курстар сериясын таңдаңыз. Сіз эмпирикалық, есептеу және эксперименттік әдістеме бойынша дайындықтан өтесіз, тағылымдама кезінде зерттеу жобасын жобалаумен, жоспарлаумен  айналысасыз.тағылымдама кезінде жоба.

Жалғастырсақ:

ОҚУДЫ БІТІРГЕННЕН КЕЙІН

Сіз лингвистика саласын кең түсінуді және лингвистиканың белгілі бір саласын, қазақ тілі мен әдебиетін терең білуді меңгересіз;

Сіз өз біліміңізді жаңа тақырыптарға қолдануды және бар білім мен қазіргі зерттеулерді сыни тұрғыдан бағалауды үйренесіз;

Сіз өзіңіздің жеке зерттеулеріңізді жүргізуге дайындайтын академиялық, коммуникациялық және әдістемелік дағдыларды игересіз;

Tau University университетінің аға зерттеушілерінің жетекшілігімен тағылымдамадан өту кезінде сіз түпнұсқа зерттеу сұрақтарын тұжырымдауды және жауаптарды әзірлеуді үйренесіз;

Сіз жоғары оқу орнынан кейінгі мансапты бастауға мүмкіндік беретін дәрістер сериясына, семинарларға қатысу арқылы тілдер саласындағы байланыс желісінің бір бөлігі боласыз.

 

Контакт - центр