Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Қазақ тілі және әдебиеті
6М011700

 • Оқытылу тілдері

  Қазақ тілі

 • Оқытылу мерзімі

  Профиль бағытында - 1 жыл; Ғылыми-педагогикалық бағытта - 2 жыл.

 • Академиялық дәрежесі

  1. Бейінді бағыт – 7М01701 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім магистрі;
  2. Ғылыми-педагогикалық бағыты – 7М01701-« Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

 • Білім беру бағдарламасының миссиясы

  Магистрлік білім беру бағдарламасы лингвистика, мәдениеттану, коммуникациялық теория, қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі саласында терең білім алуға мүмкіндік береді.

 • Бағдарламаға тоқталсақ

  «Әлеуметтік-гуманитарлық және тілдік пәндер» кафедрасы – бүгінгі заман талабына сай өз мамандығының кілтін шебер ұстаған, жан-жақты терең білімді, әлеуметтік және кәсіби білікті жоғары магистр мамандарды даярлайды. Кафедрадағы оқытушы-профессорлар қауымының атқарар еңбегі қашанда ауқымды. Білім мен ғылымның және қоғам талабына қажетті білікті магистр мамандарға білім беру жүйесі заманауи талаптарға сай жаңартылған. Кафедра оқытушы-профессор құрамы магистрлік білім беру бағдарламасын бәсекеге қабілетті мамандарға терең білім алуына төмендегідей мүмкіндік береді.


  «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының магистранты магистрлік бағдарламаны толық игеруге, тілдік құбылыстарды жүйелі түрде анықтауға, саралауға, талдауға  және алған білімін кәсіби қызметте ұтымды қолдануға  толық  мүмкіндігі бар.

  Университеттің магистратура бағдарламасы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытуға үлкен мүмкіндіктер ұсынады.

  Магистратурадан алған білімдері тілдік құбылыстарды анықтауға, саралау мен талдау қабілеттерін үйренуге, өз мамандығында толық қолдануына, тіл білімінің теориялық және экспериментальды тәсілдерін игеруге, тілдік құжаттамаларды, тілді салыстыруға дейінгі нормаларды үйренуге мүмкіндік береді. Магистранттар алған білімдері мен дағдыларын аударма жүйесінде және әртүрлі салаларда қолдауға ықпал етеді.


  Білім беру бағдарламасы көптеген теориялық және қолданбалы ғылымдарды қамтиды, зерттеу мен ғылыми зерттеулерге арналған сұрақтарды ұсынады:
   

  • теориялық лингвистика (фонология, синтаксис, семантика);
  • психолингвистика (тілді меігеру, тілді өңдеу);
  • тілді қолдану (дискурс, үштілділік, фонотика, тарихи лингвистика).

  Сіз барлық үш бағыт бойынша толық ақпарат аласыз, сонымен қатар бір салада мамандандыруға арналған элективті курстарды таңдауға мүмкіндігіңіз бар. Сіз эмпирикалық, есептеу және эксперименттік әдістеме бойынша оқытылатын боласыз, тағылымдамадан өту кезінде зерттеу жобасын жасауға, жоспарлауға және іске асыруға қатысасыз.

Жалғастырсақ:

Бұл сіз үшін қызықты болады:

 • Сіз филология саласында терең білімге ие боласыз, тіл білімінің пәні - қазақ тілі мен әдебиеті туралы белгілі толық түсінікке ие боласыз;
 • Сіз өзіңіздің білімдеріңізді жаңа ақпаратқа қалай қолдануды білесіз;
 • Сіз өзіңіздің белгілі бір салада алған терең лингвистикалық білімді шығармашылықпен көрсете аласыз;
 • Білім мен ғылымның және қоғам талабына қажетті заманауи зерттеу технологиялары мен әдістерін игеруді үйренесіз;
 • Сіз академиялық, коммуникативті, әдіснамалық дағдыларға ие боласыз, ол сізді жеке зерттеуге дайындайды, сізге қажетті кәсіби деңгейде мәселелерді өз бетінше жоспарлауға және шешуге мүмкіндік береді;
 • Сіз лингвистикалық жобаларды құруды, тіл теориясы туралы жүйелі түсінікке ие болуды, филологиялық және гуманитарлық білім саласындағы заманауи ғылыми зерттеулерге сыни баға беруді үйренесіз;
 • Сіз онлайн-дәрістерге, семинарларға қатысу арқылы тіл білімін игеру саласындағы байланыс желісінің бір бөлігі боласыз, бұл сіздің аспирантураның мансабына кәсіби жол ашады.

 

Элективті пәндер каталогы

 

Контакт - центр