Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Мемлекеттік және жергілікті басқару
6В04105

 • Оқытылу тілдері

  Қазақ, орыс тілі

 • Оқытылу мерзімі

  Күндізгі – 4 жыл; ОКБ базасында (колледж) – 3 жыл; сыртқы (колледж базасында) – 3 жыл; сыртқы (жоғары білім базасында) – 2 жыл

 • Академиялық дәрежесі

  Экономика және бизнес бакалавры

 • Бағдарламаға тоқталсақ

  Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

  - ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет. Аталмыш мамандық бойынша бакалавр мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында, нақты кәсіпорында басқару технологиясын әзірлеу және қолдану саласында жұмыс істеу үшін барлық дағдыларға ие, оның ішінде басқарудың ғылыми-әдістемелік және ұйымдастыру-технологиялық базасын құруға қатысады, дайындаудың басқа бағыттарымен бірлесіп стратегиялық және тактикалық жоспарлау, менеджмент, ережелері мен процедураларын, тиімді әдістерді әзірлейді және қолданады;

  -өндірістік-басқару қызметі.Өндірістік-басқару қызметі осы мамандық бойынша бакалаврлардың айрықша ерекшелігі болып табылады, өйткені білім беру үдерісі олардан мемлекеттік және жергілікті басқару үдерісімен, оның ішінде өндірісті басқарумен байланысты барлық мәселелерді толық зерттеуді талап етеді. Осы мамандық бойынша бітірушілердің тікелей лауазымдық міндеттері халық шаруашылығын, оның салалары мен аймақтарын басқарудың тиімді жүйесін құру болып табылады.Осы мамандық бойынша болашақ маманның тікелей лауазымдық міндеттері халық шаруашылығын, оның салалары мен аймақтарын басқарудың тиімді жүйесін құру болып табылады.

  - практикада басқарудың барлық белгілі қағидаттарын қолдану, басқарудың әзірленген ғылыми-әдіснамалық және ұйымдастыру-технологиялық базасын пайдалану, мемлекеттің экономикалық стратегиясын, экономика салалары мен өңірлердің қалыптастыру, ағымдағы қызметті стратегиялық жоспарлау және жоспарлау, олардың орындалу тиімділігін талдау және т. б.

  - осы мамандық бойынша бакалаврлардың жобалық қызметі екі негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады: ұйымдастырушылық жобалау басқарудың ұйымдық құрылымдарын әзірлеуді, оларды енгізуді, бейімдеуді, сондай-ақ осы құрылымдардың тиімділігін талдауды және жетілдіруді қамтиды.Экономикалық жобаларды талдау жаңа кәсіпорынды немесе экономикалық жобаны ұйымдастыруға қатысты және кредиттер, қарыздар және қаржылық қолдаудың өзге де түрлерін алу үшін қажетті мамандандырылған құжаттарды (техникалық-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т. б.) әзірлеуді және олардың тиімділігін талдауды көздейді;

  - осы мамандық бойынша бакалаврлардың ғылыми-зерттеу қызметі жоғары оқу орындарының зерттеу бағдарламалары шеңберінде, сондай-ақ ғылыми-зерттеу институттарының, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен корпорациялардың тиісті зерттеу топтарының құрамында немесе дербес жүзеге асырылады. Экономика, ұйымдастыру, басқару саласындағы халықаралық ғылыми ынтымақтастық бағдарламаларына ерекше орын беріледі;

  - аталмыш мамандық бойынша бакалаврлардың білім беру немесе педагогикалық қызметі орта кәсіптік оқу орындарында кәсіби қызметте тұрады.

  Мамандық жоғары мансаптық мүмкіндіктерді, әсіресе егер бітірушінің алған біліміне жұмыс берушілер бағалайтын басқарушылық және ұйымдастырушылық талант, бастамашылық және коммуникабельділік сияқты дағдыларды ұсынады.

   

  Болашақ мамандар осындай жерлерде жұмыс істей алады:

  - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, ҚР Парламенті Мәжілісінің Аппараты, ҚР Үкіметінің түрлі құрылымдық бөлімшелері;

  - Экономика және қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстволар, агенттіктер);

  - Жергілікті басқару органдары (аудандардың, қалалардың, облыстардың әкімшіліктері) және атқарушы органдардың аппараттары;

  - Ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар.

   

   

  Элективті пәндер каталогы

  Әдебиет

   

Контакт - центр