Бакалавриат

Менеджмент
5B050700

Менеджер - бизнесті табысқа бағыттайтын, ұйымды немесе оның бөлімін басқара атын кәсіби басқарушы.
 • Оқытылу тілдері

  Қазақ, орыс тілі

 • Оқытылу мерзімі

  Күндізгі бөлім – 4 жыл; ОКБ базасында (колледж) – 3 жыл; сыртқы (колледж базасында) – 3 жыл; сыртқы (жоғары білім базасында) – 2 жыл

 • Академиялық дәрежесі

  Экономика және бизнес бакалавры

 • Білім беру бағдарламасының миссиясы

  Менеджер тиімді шешімдер қабылдайды, шешімдердің практикалы іске асырылуын қамтамасыз етеді, шешімдердің орындалуына жауапты болады.

 • Бағдарламаға тоқталсақ

  5В050700 "Менеджмент" мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәні стратегиялық басқару шешімдерін қабылдау үшін ұйым қызметінің түрлі бағыттары бойынша басқару зерттеулері; объектілерде ұйымдастырушылық-экономикалық және басқару қатынастарының тиімді жүйесін қалыптастыру және қолдау үшін басқару зерттеулері; стратегиялық және тактикалық жоспарлаудың әдістері, ережелері мен рәсімдері; аналитикалық, есептік-нормативтік, кеңес беру қызметі; басқарудың ғылыми-әдістемелік және ұйымдастыру-әдістемелік базасын құру, жобаларды ұйымдастырушылық жобалау және техникалық-экономикалық негіздеу болып табылады.

  5В050700 "Менеджмент" мамандығы бойынша бакалавры: Қазақстан Республикасында және жақын шетелдерде нарық жағдайында менеджмент жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін; материалдық өндірістің негізгі салаларында, қаржылық және инновациялық технологияларды ұйымдастыру салаларында технологиялық процестерді басқаруды ұйымдастырудыбілуі және түсінуі керек.

  Бакалавр білім мен түсініктерді қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану үшін.басқаруды және экономикалық талдауды, қаржылық менеджментті, сондай-ақ персоналды басқаруды ұйымдастыру үшін қолдана білуі тиіс; бакалавр сонымен бірге экономиканың түрлі салаларындағы менеджменттің ерекшелігі туралы; ұйымдарда жоспарлау және бақылау процестерін ұйымдастыру туралы пайымдауларды қалыптастыруы тиіс.

  Бакалаврдың коммуникативтік қабілеттеріне: өз қызметін талдау, негізделген ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін қабылдау алу жатады;

  Бакалавр оқу дағдылары мен қабілетеріне құрылтай құжаттарын және коммерциялық шарттарды құру, іскерлік кездесулер мен дебаттар өткізу, басқарушылық шешімдерді қабылдау және объектілердің жұмыс істеу тиімділігіне баға беру мақсатында бастапқы ақпаратты аналитикалық өңдеу жатады.

  Қазіргі заманғы әлемдік экономиканың жаһандану жағдайында еңбек нарығында басқару туралы жүйелі көз-қарастары бар мамандарға деген қажеттілік санап артып келеді.

Контакт - центр