Менеджмент
Бакалавриат

Менеджмент
6В04102

Менеджер - бизнесті табысқа бағыттайтын, ұйымды немесе оның бөлімін басқаратын кәсіби басқарушы. Менеджер тиімді шешімдер қабылдайды, шешімдердің практикалық іске асырылуын қамтамасыз етеді, шешімдердің орындалуына жауапты болады.
 • Оқытылу тілдері

  Орыс, қазақ

 • Оқытылу мерзімі

  ОБ базасында (мектептен кейін) – 4 жыл; ОКБ базасында (колледжден кейін) – 3 жыл; жоғары білім базасында – 2 жыл.

 • Академиялық дәрежесі

  «6В04102-Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры

 • Білім беру бағдарламасының миссиясы

  Әр түрлі салаларда инновациялық кәсіби–практикалық қызметті жүзеге асыру үшін қазіргі заманғы білім беру бағдарламалары мен технологиялары негізінде менеджмент саласында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

 • Бағдарламаға тоқталсақ

   

  Қосымша ақпарат қажет пе?

  Осы бейіндегі бакалаврлар:

  - Экономикалық;
  - Басқару;
  - Кәсіпкерлік;
  - Коммерциялық;
  - Әр түрлі меншік түріндегі ұйымдарда және түрлі қызмет салаларында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.

  «6В04102 – Менеджмент»  білім бағдарламасы бойынша түлектердің біліктілігі мен лауазымдары:

  - Менеджер;
  - Экономист-менеджер (ұйымдарда)
  - Персонал жөніндегі Менеджер (hr-менеджер);
  - Қоғаммен байланыс жөніндегі Менеджер (pr-менеджер) және т. б.

  Кәсіби қызметінің саласы болып табылады:

  1. Экономиканың нақты секторы
  2. Қаржылық-банктік жүйе
  3. Бизнес және кәсіпкерлік.

  Кәсіби қызмет объектілері:

  - Бизнес-құрылымдар,
  - Өнеркәсіптік өндіріс,
  - Әртүрлі меншік түріндегі ұйымдар мен фирмалар,
  - Мемлекеттік басқару органдары,
  - Қаржылық ұйымдар,
  - Жобалау және ғылыми-зерттеу институттары,
  - Ғылыми-өндірістік, білім беру мекемелері.

  Осы бағдарламаның түлегі білуі және түсінуі тиіс:

  - Қазақстан Республикасында және жақын шетелдерде нарық жағдайында менеджмент жүйелерінің қызмет ету ерекшеліктері;
  - Материалдық өндірістің негізгі салаларында, қаржылық және инновациялық технологияларды ұйымдастыру салаларында технологиялық процестерді басқаруды ұйымдастыру.

  Бакалавр білім мен түсініктерді қолдана білуі керек:

  - Заманауи ақпараттық технологияларды қолдану;
  - Басқару және экономикалық талдау ұйымдары,
  - Қаржылық менеджмент,
  - Сондай-ақ персоналды басқару;

   

  Бакалавр пайымдауларды қалыптастыруы керек:

  - Экономиканың түрлі салаларындағы менеджменттің ерекшелігі туралы;
  - Ұйымдарда жоспарлау және бақылау процестерін ұйымдастыру туралы.

  Бакалавр коммуникативті қабілеті болуы тиіс:

  - Өз қызметін талдау,
  - Негізделген ұйымдық-басқару шешімдерін қабылдау.

  Бакалавр оқу дағдысы немесе оқуға қабілеті болуы тиіс:

  - Құрылтай құжаттарын және коммерциялық шарттарды жасау,
  - Іскерлік кездесулер мен дебаттар өткізу;
  - Басқару шешімдерін қабылдау және объектілердің жұмыс істеу тиімділігіне баға алу мақсатында бастапқы ақпаратты талдамалы өңдеуді білуге тиіс.

  Табысты менеджер:

  Білуі керек: қарым-қатынас технологиясын, коммуникация стратегиясын
  Істей білуі тиіс: қарым-қатынас полимәдени, полиэтникалық  және көп конфессиялы қоғамда сындарлы диалог құруға;
  Дағды:  ана тілін және шет тілдерін білуге;
  Білуі керек: кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды қолдану және қолдану;
  Білуі керек: этикалық, рухани және мәдени құндылықтар, әлеуметтік мінез-құлықты реттеудің негізгі заңдылықтары мен формалары, жеке тұлғаға әлеуметтік көзқарас, қазақстан халықтарының дәстүрі мен мәдениеті, қоғамның даму тенденциялары;
  Меңгеруі керек: әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдарлануы, креативті ойлауы, әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болуы, белсенді өмірлік позициясы болуы қажет.

  Дағды: әлеуметтік-мәдени зерттеу әдістері, проблемалық жағдайларды талдау. Қазіргі экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстар туралы түсінігі болуы керек.

  Білуі керек: ҚР Конституциясын, ҚР Азаматтық Кодексін және ҚР басқа да заңнамалық актілерін, халықаралық сапа стандарттарын, іскерлік этика нормаларын

  Білу:

  - қойылған мақсаттарға жетуді ұйымдастыру бойынша адамгершілік және логикалық дұрыс басқарушылық шешімдер қабылдау

  - ұйым қызметінің тиімділігін арттыру резервтерін анықтау және шешім қабылдау

  - инвестициялық жобаларды есептеу

  - ұйымның экономикалық қызметінің тәжірибелік мәселелерін кәсіби шешу

  Мәселелерде құзыретті болу:

  - Іс-әрекеттердің әр түрлі нұсқаларын бағалау және басқару шешімдерін қабылдау

  - Персоналды басқару стратегиясын әзірлеу

  - Бәсекелестік экономиканы талдау және тәуекелдерді басқару әдістерін қолдану

  - Ұйымдағы коммуникациялық процестердің жағдайын талдау

  - Фирма стратегиясы нұсқаларын талдау

  - Экологиялық менеджмент жүйесі шеңберіндегі іс-шараларды жоспарлау

  -Кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің механизмдері мен технологияларын қолдану

  - Мотивация жүйесін талдау және оны жетілдіру жолдарын ұсыну

  - Қызмет көрсету саласындағы кәсіпорынның сервистік жоспарын әзірлеу және инновацияларды әзірлеу және қызмет сапасын бағалау үшін оны пайдалану дағдылары

  - Қақтығыстар мен күйзелістерді басқару бойынша шаралардың тиімділігін арттыру

Жалғастырсақ:

 

Жақсы басқарушылар қайда қажет?

Ірі өндірістік және сауда компанияларында;
Экономикалық, өндірістік және әлеуметтік саланың әртүрлі ұйымдарында;
Акционерлік қоғамдар;
Жеке фирмалар;
Топ немесе жоба менеджерінің көмекшілері және жетекшінің ассистенттері;
Клиенттермен жұмыс істеу немесе жоба менеджерлері;
Сапа менеджменті жүйесі бойынша; тәуекелдерді басқару бойынша менеджерлер;
Персоналды басқару жөніндегі менеджерлер, HR-менеджерлер;
Даму немесе өндіріс жөніндегі менеджерлер;

Әлемдік экономиканы жаһандандырудың қазіргі жағдайында еңбек нарығында басқару туралы жүйелі түсінігі бар мамандарға деген қажеттілік күн сайын артып келеді.

Міне, тағы да қызықты:

Кәсіби қызметтің негізгі функциялары:

Қаржылық, материалдық, ақпараттық және адами ресурстарды жоспарлау, басқару, кәсіпорынның даму стратегиясын әзірлеу.
Кәсіпорынның жұмысын, қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру, жабдықтар мен материалдарды, технологиялық желілер мен т. б. сатып алу мәселелері.
Қызметкерлерді ынталандыру, оларды басқарудың сауатты психологиясы, ұжымда қолайлы микроклимат құру.
Стратегиялық жоспардың, тапсырмалардың және уәкілетті тұлғалардың орындалуын бақылау.

«Менеджмент» мамандығына түскіңіз келеді ме?

Өтініш қалдырыңыз және біздің кеңесші сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап беру үшін сізбен хабарласады.

 

Элективті пәндер каталогы

Әдебиет

 

Контакт - центр